tuvanphongtranhbenh.com

HA T GIÔ NG TRONG TÂM THƯ C Khi ba n thâ y gă p bâ t ky ai hay điê u gi đê u do như ng ha t giô ng t

HẠT GIỐNG TRONG TÂM THỨC
Khi bạn thấy, gặp bất kỳ ai hay điều gì đều do những hạt giống trong tâm thức của bạn nẩy nở.
Hãy vui mừng đón nhận và thay đổi hoặc tiếp tục nuôi dưỡng hạt giống trong tâm thức bằng cách CHO NGƯỜI KHÁC ĐIỀU BẠN MUỐN (GIVE WHAT YOU WANT).
★ Thấy người khác thành công nghĩa là bạn có hạt giống của thành công. Hãy vui mừng thay vì ganh ghét.
★ Thấy người khác hạnh phúc nghĩa là bạn có hạt giống hạnh phúc. Hãy chúc mừng thay vì đố kỵ
★Thấy người 'cà chớn' nghĩa là bạn có hạt giống 'cà chớn'. Thay vì trách đối phương, hãy vui vẻ chấp nhận và gieo cho đối phương hạt dễ thương...
★★
10/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *