tuvanphongtranhbenh.com

Bài viết 03/2016

Thuốc chủng viêm gan siêu vi hiện có chỉ ngừa được B và D (vì D phải liên kết với B mới gây bệnh). Cả 3 loại còn lại hiện nước ta chưa có thuốc chủng ngừa. Riêng với C, trên thế giới cũng chưa tìm ra vaccine mà tác hại của viêm gan siêu vi C thì hơn B rất nhiều.